Miloš je konsultant za Kolumbija univerzitet u Njujorku na projektu koji se bavi vojnim intervencijama i američko-kineskim rivalstvom u domenu kulture.

Nakon napada na Siriju, otvara se pitanje da li velike sile mogu da se slože oko daljeg delovanja. Miloš Popović, Slobodni ugao

Mogu li velike sile da se slože oko Sirije?


Zapad za humanitarnu intervenciju, Kina i Rusija za suverenitet i nemešanje.

Podržano od strane Libeka

Stavovi iskazani u tekstovima predstavljaju lične stavove autora.

kontakt@slobodniugao.rs