Aleksandar Ninkov

Student master studija politikologije na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu političkih nauka.

Debata između levice, desnice i iberala u Srbiji zasnovana je na nesporazumima

Šta znače neoliberalizam i nacionalni interes u Srbiji? Debata levice, desnice i liberala zasnovana na nesporazumima


Pored nesporazuma u pojmovima, ne slažemo se ni oko ciljeva: levica i desnica za sebe prisvajaju ciljeve koje zapravo dele sa liberalima.

Dobre namere često ne vode dobrim rezultatima

Zašto moramo da posmatramo rezultate politika, a ne namere: slučaj taksista u Beogradu, državnih subvencija i minimalnih nadnica


Kada razmatramo konkretne politike, često polazimo od namera koje stoje iza njih. Međutim, dobre namere često ne vode dobrim rezultatima.

Protivnici vakcinacije protiv zdravog razuma: zbog čega odnose pobedu?


Jedna karakteristika ljudskog ponašanja igra veliku ulogu u problemu vakcinacije.

Podržano od strane Libeka

Stavovi iskazani u tekstovima predstavljaju lične stavove autora.

kontakt@slobodniugao.rs